Nye personvernløsninger fra NSD hjelper forskningen med å etterleve personvernforordningen | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Nye personvernløsninger fra NSD hjelper forskningen med å etterleve personvernforordningen

I anledning innføringen av GDPR i norsk lov, lanserer NSD en rekke nye tilbud utviklet for å hjelpe forskere og forskningsinstitusjoner å etterleve forordningen.

Målet er å gi forskerne og institusjonene den kontroll og oversikt over behandling av personopplysninger til forskningsformål de trenger for å etterleve GDPR.

NSDs jobb er å bidra med vår erfaring fra personvern i forskning til å hjelpe til med å skape slik etterlevelse.

Våre nye heldigitale personvernløsninger er designet for å gi forskere enklest mulig tilgang til vår kompetanse på en mest mulig ubyråkratisk måte, og for å gi institusjonene oversikt, rapporteringsgrunnlag og lett tilgjengelig GDPR-protokoll for alle prosjekter som behandler personopplysninger til forskningsformål.

Tett på NSDs personvernrådgivere

God og informert dialog mellom forskere, institusjoner og personvernrådgivere er avgjørende for å sikre optimal etterlevelse. I våre nye personvernløsninger har vi gjort en del grep som gjør at brukerne kommer tett på NSDs ekspertise:

  • Rask tilbakemelding på innmeldinger, med presise kommentarer og endringsforslag knyttet til konkrete punkter i innmeldte skjema
  • Meldingsdialoger mellom brukere og NSD-stab integrert på minside.nsd.no
  • Chattefunksjon er lett tilgjengelig fra alle brukerapplikasjoner, slik at brukere av systemene kan chatte med NSDs rådgivere og få hjelp og tips til utfylling av skjemaer mens de fylles ut

Tett på NSDs systemutviklere

Skal NSD gjøre en best mulig jobb som støtte for norsk forskning, må vi være lydhøre for behovene som avdekkes i den tette kontakten mellom oss og forskningsmiljøene.

God digitalisering handler om godt samspill mellom behov, krav, ekspertise og teknologi. Våre nye systemer er designet for endring og for å kunne tilpasse seg nye ønsker og endringer i praksis og behov etter hvert som GDPR etter hvert blir innarbeidet i sektoren. Vi ser systemutvikling som en helt integrert del av våre tjenestetilbud, og våre utviklingsteam er hele tiden involvert i dialogen mellom våre personvernrådgivere og forskere og institusjoner.

God problem- og behovsforståelse hos våre systemutviklere er helt nødvendig for at systemene kontinuerlig skal kunne levere god og ønsket funksjonalitet.

API’er og integrasjon mellom systemer

Alle NSDs nye brukergrensesnitt bygger på API’er (maskinelle grensesnitt). Disse API’ene kan også brukes av eksterne institusjoner som ønsker å integrere sine interne systemer med NSDs løsninger. Vi tilbyr GraphQL-API’er for alt, og REST-API’er i tillegg til dem som ønsker det.

NSD bruker UNINETTs Dataporten til autentisering, inkl. API-autentisering. Opplegg for API-autentisering er, i likhet med API-dokumentasjon, i startfasen. Vi vil utvikle dette videre i kontakt med institusjoner som ønsker å bruke API’ene våre.

Sist endret: 14/07/18 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)