GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart når loven trer i kraft | NSD - Norsk senter for forskningsdata

GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart når loven trer i kraft

meldeskjema-screen-web

Når den nye personopplysningsloven trer i kraft vil et nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger være tilgjengelig på NSDs nettsider.

Hva er nytt?

Det nye meldeskjemaet er tilpasset den nye personvernforordningen. For brukerne betyr det at det vil være noen flere opplysninger som må registreres, og en del endringer i ordlyd og terminologi, som følge av den nye loven.

Brukervennlig

NSD legger vekt på at skjemaet skal være enkelt å fylle ut. Det har vært betydelig fokus både på terminologi, språkbruk og utforming av grensesnittet. Når tjenesten taes i bruk vil tilbakemeldinger fra brukerne bli systematisert og gi grunnlag for fortløpende forbedringer.

Chat-funksjon

Den nye løsningen vil ha en Chat-funksjon som vil gjøre det enklere for forskere og studenter å melde behandling av personopplysninger.

- Når brukerne får hjelp til å fylle ut skjema underveis vil vi få inn mer korrekt informasjon, og dermed kunne effektivisere saksbehandlingen, sier spesialrådgiver Kjersti Haugstvedt.

Ny teknologi

Nytt meldeskjema og tilhørende rapporteringsverktøy for institusjonene er nyutviklet som en del av NSDs nye digitaliserte livssyklusplattform for forskningsdata, hvor verktøy for datahåndteringsplaner og arkivering også inngår.

- Arkitektur og teknologi i den nye NSD-plattformen er utviklet med tanke på å forenkle interoperabilitet med omverdenen og evne til kontinuerlig evolusjon i kontakt med forskere og institusjonsbrukere, sier Ørnulf Risnes, seksjonsleder for programvareutvikling.

Det nye meldeskjemaet vil være tilgjengelig på NSDs nettsider innen den nye loven trer i kraft.

Oppdatering per 26. juni: Vi har tidligere oppgitt 1. juli som dato for ferdigstilling av nytt meldeskjema. Ettersom det fremdeles ikke er bestemt når loven trer i kraft har vi valgt å fortsette utviklingen av meldeskjemaet for å gi brukerne en best mulig tjeneste når det skal taes i bruk.

Sist endret: 08/06/18 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)