Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata

microdata_oppslag

Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet. Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

På microdata.no, som lanseres 23. mai, kan forskere og studenter selv sette sammen data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og analysere dem, uten å betale og uten å måtte søke først.

- Brukerne slipper den omfattende søkeprosessen de ellers må gjennom for å få tilgang til slike data, sier administrerende direktør i NSD, Bjørn Henrichsen.

Anonyme analyseresultater

Det er ny norsk teknologi, utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB, som nå gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.

- Datatilsynet har karakterisert den tekniske løsningen som god og et godt eksempel på innebygd personvern i praksis, påpeker direktør for person og sosialstatistikk i SSB, Torstein Bye.

Enkel å bruke

Ved tradisjonelle mikrodata-utlån må forskere ha et forhåndsgodkjent prosjekt, av flere instanser, for å kunne få tilgang til data.

- Via microdata.no er det derimot mulig å teste hypoteser og ideer på direkten. Det er bare å begynne å forske, og alt kan gjøres via nettet, sier Bye.

Gå til microdata.no >>

Åpner nye muligheter

Microdata.no vil være tilgjengelig for forskere og for studenter på masternivå ved alle forskningsinstitusjoner som er godkjent for å bruke individdata fra SSB.

- Microdata.no er et spennende prosjekt som åpner for nye muligheter til å bruke registerdata i prosjekter som tidligere ikke ville hatt rammer til det. Dermed styrker microdata.no forskernes muligheter til å kunne besvare viktige samfunnsspørsmål, sier forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, som har vært testbruker av løsningen.

Vil bli hovedplattform

Microdata.no vil ved lansering inneholde opplysninger om 10 215 453 personer, alle som har eller har hatt fødselsnummer i Norge siden 1964.

- Målet er at microdata.no skal bli selve hovedplattformen for forskning på registerdata. På sikt kan løsningen også bli utviklet for bruk til andre formål enn forskning, sier Bye.

NSD og SSB søker nå Norges forskningsråd om midler til videreutvikling, slik at datatilfang og funksjonalitet kan bygges videre ut.

Sist endret: 22/09/18 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

ornulf.risnes@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)