NSD sertifisert som "Trusted Digital Repository" | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD sertifisert som "Trusted Digital Repository"

Logo - Trusted Digital Repository

NSD er tildelt CoreTrustSeal. Det betyr at NSD er sertifisert som et troverdig og driftssikkert arkiv for forskningsdata.

For å oppfylle internasjonale og nasjonale strategier for tilgjengeliggjøring og deling, må forskningsdata lagres i pålitelige arkiv som sørger for at data kan finnes og gjenbrukes. Tildelingen av CoreTrustSeal betyr at NSD er sertifisert som et troverdig og driftssikkert arkiv for forskningsdata.

NSD har siden tidlig 70-tall jobbet med å arkivere og tilgjengeliggjøre forskningsdata, både som nasjonal datainfrastruktur og som del av europeiske og andre internasjonale nettverk.

Les mer om arkivering av data hos NSD >>

CoreTrustSeal tildeles pålitelige datainfrastrukturer etter søknad. En uavhengig instans vurderer arkivet opp mot en rekke krav og går god for arkivets troverdighet.

Sertifikatet betyr at NSD oppfyller krav knyttet til:

  • Sikker drift og kontinuerlig tilgang til arkiverte data i et langtidsperspektiv
  • Disiplinære og etiske normer
  • Tilstrekkelig finansiering og kompetanse
  • Informasjonssikkerhet
  • Metadata for å sørge for gjenfinning og gjenbruk
  • Arbeidsflyt fra mottak til formidling av data
  • Sitering
  • Lisensiering
  • Teknisk infrastruktur og programvare

CoreTrustSeal erstatter Data Seal of Approval som NSD har vært sertifisert under siden 2015.

Sist endret: 02/05/18 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)