Hva betyr GDPR for forskere? | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Hva betyr GDPR for forskere?

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Se opptak fra møtet her >>

Utgangspunktet for møtet er EUs personvernsforordning (GDPR) som etter planen gjelder fra 25. mai 2018, samt ny norsk personopplysningslov som nå er til behandling i Stortinget.

 • Hvilken betydning får dette for forskning?
 • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
 • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Møtet retter seg primært mot forskere og forskningsinstitusjoner, men også mot andre aktører i forskningssystemet og i offentligheten.

Formålet med møtet er å informere om det nye lovverket og drøfte mulige konsekvenser for forskning og forskningsetikk.

Tid: Fredag 08 juni 2018, klokken 10:00 - 15:30
Sted: Litteraturhuset i Oslo (Amalie Skram)

PROGRAM

 • 10:00: Velkommen v/FEK
 • 10:10-10:25: Rebekka Borsch (Statssekretær, Kunnskapsdepartementet) – Personvern i forskning
 • 10:25-11:05: Peter Burgess (Ecole Normale Supérieure, Paris) – Om etikk og personvern
 • 11:05-11:40: Maria Wästfelt (Karolinska Institutet, Sverige) – Om den svenske forskningsdatautredningen
 • 11:40-12:15: Anne Sofie Hippe (Justis- og beredskapsdepartementet) – Ny personopplysningslov - endringer av betydning for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter
 • 12:15-13:00: Lunsj
 • 13:00-13:30: Camilla Nervik (Datatilsynet)– Livet etter GDPR
 • 13:30-14:00: Vigdis Kvalheim (NSD - Norsk senter for forskningsdata) – Om NSDs rolle
 • 14:00-14:30: Katrine Ore (Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo) – Om å forene forskningsetikk og personvern i praksis
 • 14:30-14:40: Kaffe/te
 • 14:40-15:10: Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo) – Nye personvernregler og forskning – reaksjoner og mulige konsekvenser
 • 15:10-15:40: Joakim Valevatn (Teknologirådet) – Om teknologi og personvern
 • 15:40-15:45: Avslutning v/NSD

Sist endret: 19/04/18 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)