Nye personvernregler - hva gjør NSD? | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Nye personvernregler - hva gjør NSD?

EUs nye regler om personvern (GDPR) vil gjelde i Norge fra mai 2018. Dette stiller en rekke krav til forskningsinstitusjonene.

De nye reglene skal både sikre og påvise at behandlingen av personopplysninger i hvert forskningsprosjekt er i samsvar med loven. Som personvernombud for 137 forskningsinstitusjoner har NSD travle dager. Mange kontakter oss for å få hjelp. Vårt hovedbudskap er at forskningssektoren er godt rustet for fremtiden.

Tjenester tilpasset nye regler

NSD vil yte de samme personverntjenestene fremover tilpasset nytt regelverk. Det betyr at vi fortsatt vil forhåndsvurdere og følge opp prosjektene underveis ved endringer, og ved prosjektslutt for å sikre lovlig behandling av personopplysninger. Institusjonene vil fortsatt få oversikt over egne prosjekter i Meldingsarkivet. Det som i praksis er nytt, er at disse tjenestene også vil omfatte helseforskningen. Hvis helseforskningsprosjektene fortsatt skal for håndsgodkjennes av ReK, vil NSD legge kopi av søknad og godkjenning i Meldingsarkivet til ansvarlig forskningsinstitusjon.

Mer veiledning

Forskningsinstitusjonene må selv å få på plass gode skriftlige rutiner for ledere og ansatte som sikrer at institusjonen behandler personopplysninger i tråd med nye regler. For å hjelpe institusjonene med dette, trapper NSD opp veiledningen til ledelse og forskningsadministrasjon gjennom et helhetlig opplæringstilbud bestående av bl.a. kurs og digitale ressurser. Hensikten er å hjelpe institusjonene til å forebygge, oppdage og håndtere avvik. NSD vil som før bistå institusjonene i dialogen med Datatilsynet, både ved forhåndsdrøringer av konkrete prosjekter og ved tilsyn.

Sist endret: 24/01/18 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Inga Brautaset
inga.brautaset@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)