NSD lanserer nettbasert datahåndteringsplan | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD lanserer nettbasert datahåndteringsplan

NSD tilbyr nå en tjeneste som veileder forskeren i arbeidet med å lage en datahåndteringsplan.

Tjenesten er ment for alle typer forskningsprosjekter og forskningsdisipliner, og gir ingen føringer på hvor data skal lagres etter at et prosjekt er avsluttet.

Prøv NSDs datahåndteringsplan her >>

Hjelp til planlegging av dine data

En datahåndteringsplan, eller en Data Management Plan (DMP), beskriver hvordan data skal håndteres underveis i prosjektperioden og etter at prosjektet er avsluttet. Hensikten er å vurdere ulike aspekter ved håndteringen av forskningsdata — fra innsamling, prosessering, analyser, dokumentasjon, til lagring og framtidig deling av data. Gjennom å planlegge håndteringen av data i et prosjekt skal det bli lettere for forskeren å håndtere sine data sikkert og lovlig, og slik at dataene kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden. Blant annet belyser den problemstillinger rundt dataeierskap, lisensiering, sikkerhet, backup, personvern og tilrettelegging for deling og gjenbruk av data.

Oppfyller krav fra ulike finansiører

En datahåndteringsplan kan sendes inn som en del av en prosjektsøknad til forskningsfinansiør og er dessuten ment å benyttes aktivt underveis i et forskningsprosjekt. Noen finansiører, for eksempel Horizon 2020, krever at et prosjekt har en aktivt vedlikeholdt datahåndteringsplan. I tillegg er datahåndteringsplanen et viktig verktøy for å kunne imøtekomme nåværende og framtidige krav fra institusjoner og vitenskapelige tidsskrifter, som også i økende grad stiller krav til datahåndteringsplaner.

Velg mellom ulike maler

Tjenesten er i en tidlig fase og vil etterhvert tilby mer funksjonalitet og flere maler for datahåndtering, blant annet basert på tilbakemeldinger fra brukere i sektoren. Malene som tilbys nå er i stor grad åpne, med fritekstfelter som bruker fyller ut basert på veiledende hjelpetekst. I den sammenheng samarbeider vi med Uninett/Sigma2 om en mulig felles nasjonal plattform for dataplanlegging.

Sist endret: 24/10/17 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Trond Kvamme
trond.kvamme@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)