NSD i spissen for ny skytjeneste | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD i spissen for ny skytjeneste

Bilde av sky - (c) Bjarne Øymyr, NSD

En ny skytjeneste skal gi et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister.

NSD drifter og administrerer fra før to registre knyttet til vitenskapelig publisering, Register over publiseringskanaler og ERIH PLUS. Begge inneholder flere tusen forskningstidsskrifter, bokserier og forlag fra ulike deler av verden.

Nå koordinerer NSD et samarbeid mellom de nordiske landene med sikte på å etablere et felles nordisk kanalregister, lagt opp som en felles skytjeneste.

– Foreløpig er det lagt opp til at registeret etter første utviklingsfase skal bestå av søke- og oversiktsmodul over kanaler i Norden, med informasjon fra registrene i Finland, Danmark og Norge. Utviklingsarbeidet er i gang hos NSD og vil fortsette ut 2017, sier seksjonsleder ved NSD, Kristin Gåsemyr.

Representanter fra Norge, Finland, Danmark og Sverige deltar i en arbeidsgruppe som gir råd om utvikling av skytjenesten, som utføres av NSD. En utvidet styringsgruppe favner om hele Norden, der også Island, Grønland og Færøyene er representert, i tillegg til NordForsk som observatør. NordForsk støtter prosjektet økonomisk. Gruppen skal arbeide med tilpasning av vitenskapelige kriterier og rangeringssystemer.

– Målet er å redusere saksbehandlingsmengden og høyne kvaliteten i alle de nordiske landenes registre, sier Gåsemyr.

Også det norske formannskapsprogrammet i Nordisk ministerråd bidrar med støtte til samarbeidet om skytjenesten.

Sist endret: 13/02/17 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Kristin Gåsemyr
Telefon: 55 58 32 47
kristin.gasemyr@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)