Ny tjeneste for deponering av data hos NSD | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Ny tjeneste for deponering av data hos NSD

illustrasjon - statistikk

NSDs nye tjeneste gjør det enklere å deponere og levere data for alle typer forskningsprosjekt.

Den nye tjenesten har en enkel drag-and-drop funksjon der relevante datafiler og dokumentasjonsfiler kan lastes opp. Innlogging til tjenesten blir gjort gjennom Feide, Felles Elektronisk IDEntitet, som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Tjenesten utvikles i NSD NORDi som skal gjøre det enklere og finne, bruke og dele data.

Når du laster opp data, vil du bli bedt om å fylle ut et skjema for å sikre de viktigste opplysningene om prosjektet og dataene dine. Tjenesten inkluderer en viss grad av integrering mot det nasjonale forskningsinformasjonssystemet CRIStin. Ved bruk av prosjektets id-nummer i CRIStin, blir tittel, beskrivelse av prosjektet og informasjon om kontaktperson automatisk generert. På sikt skal tjenesten utvides med flere funksjoner, blant annet skal datahåndteringsplan inkluderes i arbeidsflyten.

Norges forskningsråds generelle vilkår for FoU-prosjekter slår fast at alle forskningsgenererte data, deriblant alle data som ligger til grunn for publikasjoner, skal arkiveres i sikre, digitale arkiv. Vilkårene slår videre fast at for prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning skal arkivering skje hos NSD.

Når du arkiverer dine data hos NSD, sikrer du materialet ditt for fremtiden – og fremmer forskning som et felles gode. Du mister ikke eiendomsretten til dataene når du arkiverer hos NSD. Gjennom en arkiveringsavtale bestemmer du selv hvor tilgjengelig dataene skal være for gjenbruk.

NSD kan arkivere alle typer digitaliserte forskningsdata, både kvantitative og kvalitative. Selv om datamaterialet er smalt eller lite i omfang, kan det likevel være verdifullt for fremtidig forskning. Dersom materialet er komplisert eller svært stort, kan du ta kontakt med NSD og få hjelp til å finne gode løsninger.

Den nye tjenesten finner du her >>.

Sist endret: 13/01/17 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)