NSD tester ny søkeportal | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD tester ny søkeportal

Illustrasjon - Finne data

Nå skal det bli enklere å finne forskningsdata.

Utviklingen av ny søkeportal er del av NSDs prosjekt NORDi (Norwegian Open Research Data Infrastructure) som skal gjøre det enklere å finne, bruke og dele forskningsdata. Søkeportalen (betaversjon) er tilgjengelig HER.

Per i dag er ikke alle NSDs databeholdninger omfattet av søkeportalen. Det arbeides kontinuerlig for at alle data hos NSD skal bli søkbare.

- Ved å samle alle våre data i en felles portal vil det bli enklere for forskere og studenter å finne frem til relevante og brukbare data gjennom et system basert på Open Access. Vi håper at tidlig lansering av søkeportalen vil hjelpe oss videre i utviklingen, sier avdelingsdirektør Vigdis Kvalheim.

Blant de største og mest brukte datasettene per i dag er:

  • Arbeidskraftundersøkelsen (SSB)
  • Levekårundersøkelsen (SSB)
  • Reisevaneundersøkelsen (TØI)
  • Ungdata (NOVA)
  • Valgundersøkelsen (SSB)
  • Livsløp, Generasjon og Kjønn (LOGG) (SSB)
  • Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) (SSB/NOVA)
  • International Social Survey Programme (ISSP) (TNS GAllup/NSD)

Sist endret: 04/10/16 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

nsd@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)