Finn tall for fagbibliotekene | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Finn tall for fagbibliotekene

NSDs statistikk fra bibliotekstjenestene i universitets- og høgskolesektoren er klar.

I «Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek» finnes tall på primærbrukere (per årsverk), utlån og nedlastinger og innkjøpskostnader.

FINN DATA HER

Statistikken er bygget på rapportering fra bibliotekene i universitets- og høgskolesektoren til Nasjonalbiblioteket. Disse rapporteres videre til NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som tilrettelegger og publiserer statistikken.

Et utvalg nasjonale indikatorer er valgt for å beskrive bibliotektjenestene. Med utgangspunkt i det som kalles primærbrukere rapporteres antall årsverk, studenter og årsverk ved ulike institusjoner som har brukt bibliotekenes tjenester.

NSD har publisert statistikk fra bibliotekene siden 2014.

Sist endret: 20/09/16 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)