NSD har fått nytt navn | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD har fått nytt navn

NSD logo

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste skifter navn og blir NSD – Norsk senter for forskningsdata.

– NSDs tjenester er langt mer omfattende enn før og dekker flere fagområder enn de samfunnsvitenskapelige. «NSD – Norsk senter for forskningsdata» er derfor mer dekkende for det NSD er i dag. På samme tid er de tre bokstavene, NSD, et rotfestet merkenavn nasjonalt og internasjonalt som vi ønsker å beholde, sier administrerende direktør i NSD, Bjørn Henrichsen.

NSD er i dag et av verdens største arkiver for forskningsdata i sitt slag, med hovedkontor i Bergen og nær 100 ansatte.

Sentrale norske samfunnsvitere stod i spissen for etableringen i 1971. Frem til 2003 hadde NSD tilknytning til Norges forskningsråd. Siden 2003 har NSD vært et fristilt aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer (og forvaltning), nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger i tråd med prinsippene for open access, eller åpen tilgang. Topputviklere jobber med tekniske løsninger og bygger i disse dager helt nye systemer for deling av registerdata. NSD er også et nasjonalt kompetansesenter for personvern og personvernombud for cirka 140 norske forskningsinstitusjoner. NSD er arrangør av de landsomfattende skolevalgene.

– I den grad kunnskap og forskning er «den nye oljen», er forskningsdata råoljen. Tilgang til data er blitt stadig viktigere for forskningsinstitusjonene. NSD er basert på grunnverdien om at forskningsdata er et kollektivt gode. Prinsippet om åpen tilgang, likebehandling og deling av forskningsdata har derfor alltid gjennomsyret NSD, og skal fortsette å gjøre det, sier Henrichsen.

Det engelske navnet blir NSD – Norwegian Centre for Research Data.

Sist endret: 01/03/16 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

kommunikasjon@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)