Røyker minst – puster tyngst | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Røyker minst – puster tyngst

Grafikk: Røyking og pustevansker

Nordmenn damper minst i Europa, men har mest pusteproblemer.

Det er blant funnene i den 7. runden av den internasjonale intervjuundersøkelsen European Social Survey (ESS), som tilrettelegges av NSD. En av modulene i undersøkelsen tar for seg helse og oppfatninger om helse blant innbyggerne i europeiske land.

På spørsmål om røykevaner viser svarene at bare Sverige har færre røykere enn Norge. I Norge oppgir vel 12,4 prosent at de røyker daglig, i Sverige er tallet 9,5 prosent. Franskmenn og østerrikere ligger på topp: I begge land sier om lag 25 prosent at de er dagligrøykere.

Røyker færrest

Norske røykere røyker minst, og ligger på under ti enheter om dagen, ørlite under svenskene. Både dansker og finner røyker ca. to flere sigaretter på en gjennomsnittlig dag. Også her ligger Østerrike på topp, der røykerne forbruker opp mot en tjuepakning om dagen, i gjennomsnitt 16,9 sigaretter daglig.

Puster tungt

Samtidig er tallet på nordmenn med pusteproblemer på topp i Europa, sammen med finnene. I Norge rapporterer 11,2 prosent av de spurte å ha hatt pusteproblemer i løpet av de siste 12 månedene, i Finland 11,4.

I «røykelandet» Østerrike derimot, oppgir bare 6 prosent at de har hatt pusteproblemer de siste 12 månedene. Aller minst pusteproblemer ser det ut til å være i Tsjekkia der knappe 4,5 prosent har hatt problemer med pusten.

Gullgruve for forskere

ESS er blitt gjennomført hvert andre år siden 2002, og i alt 36 europeiske land har deltatt. NSD i Bergen har siden starten vært ansvarlig for dataformidling, tilrettelegging og dokumentasjon. Den 7. runden publiseres høsten 2015 og omfatter 15 land. Resultater fra flere land er ventet våren 2016.

– ESS er blitt en svært omfattende datakilde for forskere i mange land. I 2014 nådde bruken sitt høyeste nivå hittil, med 25 000 filer nedlastet fra 12 000 brukere fra hele verden, sier seksjonsleder ved NSD, Kirstine Kolsrud.

For første gang har en del av undersøkelsen blitt ledet av en nordmann. Professor i sosiologi ved NTNU Terje Eikemo sto i spissen for den internasjonale forskergruppen som utviklet den nye helsemodulen i ESS.

Sist endret: 22/01/16 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

kommunikasjon@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)