Oslo mest oljekritisk | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Oslo mest oljekritisk

Motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er størst blant unge i Oslo og Nordland, ifølge en ny spørreundersøkelse fra NSD.

Resultatene fra skolevalgundersøkelsen, som ble gjennomført av NSD i forbindelse med årets skolevalg, viser klare forskjeller mellom unge og voksne velgere. Både elever i videregående skole og et utvalg voksne i befolkningen ellers, er blant annet bedt om å ta stilling til utsagnet «Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen».

Blant elevene er 37 prosent av de spurte «nokså uenig» eller «helt uenig», mens hele 47 prosent av de voksne uttrykker samme holdning.

Omtrent like mange i begge gruppene er «helt» eller «nokså enig» i at oljeutvinning bør tillates (32 og 33 prosent). Blant elevene er 32 prosent i kategorien «både og». I den andre gruppen er 21 prosent i denne mellomposisjonen.

Regionale forskjeller

Motstanden er sterkest blant de unge i Nordland og i Oslo. Begge steder er nær halvparten nokså eller helt uenig i at det bør utvinnes olje i Lofoten og Vesterålen. Samtidig finnes det flere tilhengere av oljeutvinning i Nordland enn i Oslo, og en del færre i kategorien «både og».

Mest positive er ungdommene i Rogaland, Finnmark, Troms og Buskerud. I disse fylkene er rundt 36 prosent helt eller nokså enig i at man bør tillate oljeutvinning. Den parallelle befolkningsundersøkelsen er representativ for større områder enn fylker, men også her ser det ut til å være regionale forskjeller. Oslo skiller seg ut som den klart mest oljekritiske regionen.

30 787 elever fra 139 skoler svarte på spørsmålene i spørreundersøkelsen. Den nasjonale meningsmålingen ble gjennomført av Sentio samtidig med skolevalget i et representativt utvalg på 1000 personer. De to undersøkelsene har blitt gjennomført i forbindelse med alle skolevalg. Skolevalgene blir arrangert av NSD på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Sist endret: 24/11/15 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

kommunikasjon@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)