Data er til for å deles! | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Data er til for å deles!

Illustrasjonsbilde - konferansesal

Påmelding nå til konferansen «Deling av data – policy, etikk og erfaringer».

Forskningsdata er en felles ressurs for forskningen, «råoljen» i forskningsmaskineriet. Når flere forskere får tilgang til data, styrkes nytten av dataene.

Men hvor enkelt er det å etterleve delingskravet i praksis? Bør forskere dele data med hvem som helst? Er deling av forskningsdata en plikt? Og hva med personvernet?

Dette er utfordringer som tas opp på konferansen som NSD og De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH og NENT) sammen arrangerer i Bergen 14. desember.

– Teknologisk sett blir det stadig lettere å dele forskningsdata. I 2014 vedtok Forskningsrådet for første gang en policy og retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Likevel er det ennå langt igjen før det blir like naturlig å dele data som å publisere forskningsresultater, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør ved NSD.

PROGRAM

PÅMELDING

Sist endret: 20/10/15

Andre artikler

Kontakt

Vigdis Kvalheim
vigdis.kvalheim@nsd.uib.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)