Har fått mer tro på politikerne | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Har fått mer tro på politikerne

Graf som viser økt tiltro til politikere

Tilliten til politikerne er styrket de siste ti årene. Det er også borgernes selvtillit.

Flere enn før stoler på at styrende politikere i Norge gjør som de bør – og færre tror politikere bare motiveres av personlig interesse. Samtidig mener flere enn før at demokratiet i Norge fungerer godt.

Det er blant funnene i en undersøkelse fra NSD om holdninger til samfunnsdeltakelse.

Stoler på politikerne

Fire av ti (38,6 prosent) svarer at de var «sterkt enig» eller «enig» i påstanden om at de «for det meste stoler på at de i regjering gjør det som er rett». Spørsmålene ble stilt til et utvalg på ca. 1500 personer i 2014. Ti år tidligere, i 2004, var bare en av fire (26,6 prosent) enig i den samme påstanden.

I tillegg tror færre enn før at «de fleste politikere er med i politikken bare for å få noe igjen personlig»: I 2004 var 22,4 prosent enig i denne påstanden. I 2014 var tallet sunket til 16,4 prosent.

«Noe vi skulle ha sagt»

Undersøkelsen kan også tyde på at flere enn før føler de blir tatt hensyn til:

  • I 2004 var 35,7 prosent enig eller sterkt enig i at «personer som meg ikke har noe vi skulle ha sagt i forhold til hva myndighetene gjør». I 2014 var tallet sunket til 24,2.
  • Tendensen peker i samme retning når respondentene tar stilling til utsagnet «jeg tror ikke myndighetene bryr seg stort om hva personer som meg tenker». I 2014 sa 34,7 prosent seg enig eller sterkt enig. Det er vesentlig færre enn i 2004 da 45,6 prosent sa det samme.
  • I 2004 følte 56,1 prosent at de hadde en «nokså god forståelse av de viktigste politiske sakene». I 2014 var tallet steget til 62,1.

– I sum gir svarene et bilde av styrket tillit til det politiske systemet og borgernes tro på egen demokratiske innflytelse, sier avdelingsdirektør i NSD, Knut Kalgraff Skjåk.

Tallene er hentet fra den norske delen av den verdensomspennende spørreundersøkelsen International Social Survey Programme (ISSP) som blir gjennomført av NSD. Tall fra flere land er ventet senere i våren 2016.

Sist endret: 30/09/15

Andre artikler

Kontakt

Knut Kalgraff Skjåk
Telefon: 55 58 32 46
knut.skjak@nsd.uib.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)