Sør-Afrika vil ha norsk register | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Sør-Afrika vil ha norsk register

erih_960

Norsk register over publikasjonskanaler blir viktig for sørafrikanske forskere.

Kanalregisteret ved NSD er det norske registeret over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler. Nå skal også Sør-Afrika ta registeret i bruk for å akkreditere forskningspublikasjoner.

Flere tusen forskningstidsskrifter, bokserier og forlag fra ulike deler av verden finnes allerede i Kanalregisteret. Felles for disse er at de er vurderte etter formelle vitenskapelige kriterier. For norske forskere betyr publisering i kanaler med tildelt nivå i registeret uttelling i form av offentlig finansiering.

Når utdannings- og forskningsdepartementet i Sør-Afrika fra januar 2016 tar Kanalregisteret i bruk, vil også sørafrikanske forskere kunne få uttelling på hjemmebane. I tillegg vil trolig mange sørafrikanske forskere nå foreslå nye tidsskrifter og forlag til Kanalregisteret.

– Dette er enda en anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort i Norge når det gjelder registre over vitenskapelige publiseringskanaler og akkreditering av forskningspublikasjoner, sier avdelingsdirektør i NSD, Knut Kalgraff Skjåk.

Kanalregisteret drives av NSD på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet. Universitetene, høgskolene, helsesektoren og instituttsektoren er brukere i Norge. Kanalregisteret er i dag i bruk i Norge og Sverige. Et nordisk samarbeid, der også Danmark og Finland deltar, vil ta sikte på å etablere en felles standard og en felles liste for disse landene.

Godkjenning av vitenskapelige kanaler for publisering blir gjort etter formelle kriterier hos NSD og tildeles nivå etter vitenskapelig ranking i fagmiljøene. Viktige krav er forskerkompetanse i redaksjonen og fagfellevurdering.

Sist endret: 25/09/15 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Knut Kalgraff Skjåk
Telefon: 55 58 32 46
knut.skjak@nsd.uib.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)