This page in English

Hvorfor arkivere?

Det finnes gode grunner til å langtidsarkivere dine forskningsdata.

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

NSD er et av verdens største arkiv for forskningsdata og formidler data og datatjenester til forskningssektoren. Hovedmålsettingen er å forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data. Ved å arkivere hos NSD kan du

  • sikre datamaterialet for ettertiden
  • øke forskningsdataenes betydning (gjennom økt synlighet og bruk)
  • fremme vitenskapelig debatt
  • fremme videre forskning på feltet
  • sikre etterprøvbarhet
  • unngå at forskere må samle inn den samme informasjonen flere ganger
  • unngå at informantene blir spurt de samme spørsmålene flere ganger
  • bidra med viktige forskningseksempler til utdanningsformål

Les mer:

Hvorfor arkivere data hos NSD?

Forskningsrådet: Åpen tilgang til forskningsdata.

H2020 - Open access & Data management.

Kunnskapsdepartementet: Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)