This page in English

Hva skjer med dataene?

Teknisk kontroll

Ved mottak kontrolleres data og dokumentasjon for skadelig programvare og lesbarhet.

Kontroll av anonymitet

NSD skiller mellom anonyme og personidentifiserbare data. Dette kontrolleres manuelt.

Registrering

Datasettet blir deretter registrert. Hvert prosjekt får tildelt et unikt firesifret identifikasjonsnummer (NSD-nummer). Dette nummeret fungerer som identifikator på tvers av alle NSDs systemer.

Lagring

Anonyme data blir lagret sammen med tilhørende dokumentasjon under prosjektets NSD-nummer. Personidentifikasjon og koblingsnøkler lagres særskilt.

Metadata/dokumentering

For å lette gjenbruken av dataene, dokumenterer NSD alle mottatte data i henhold til relevante standarder. Dokumenteringen tar utgangspunkt i arkiveringsskjema og eventuelle rapporter/sammendrag som er mottatt fra dataeier. Referanser til eventuelle publikasjoner blir lagt til.

Versjonskontroll

Når et datasett blir endret, for eksempel ved dokumentering, lagres datasettet som en ny fil. Alle endringer blir loggført i NSDs versjonskontrollsystem. Her skilles det mellom ulike varianter av et datasett (endringer av data) og ulike utgaver (endringer i dokumentasjon). Alle versjoner og utgaver vil være tilgjengelige selv om nye skulle bli opprettet.

Publisering

Når datasettet er kontrollert, registrert, forsvarlig lagret og ferdig dokumentert, publiseres det på NSDs nettsider - med eller uten data. Du kan søke i publiserte data her.

DOI

Datasettet gis en persistent identifikator (DOI). Hvert datasett eller hver samling av materiale får en egen DOI.

Utlån

Forsker/produsent avgjør selv hvor tilgjengelig dataene skal være for eventuell gjenbruk, men målet er at mest mulig data skal være tilgjengelig for videre forskning. Norges Forskningsråd stiller i dag krav til arkivering og deling av datamateriell. Hovedmålet er at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig.

Datasett som publiseres med data på NSDs nettsider er fritt tilgjengelig for nedlasting av bruker. Datasett som publiseres uten data er tilgjengelig etter søknad til NSD og, i noen tilfeller, etter godkjenning fra forsker/produsent. Det gjelder egne regler for utlån av personidentifiserbare data.

NSDs rutiner for bevaring av data er beskrevet i Sikkerhet og vedlikehold.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)