26/04/17

SKULEVAL 2017: Testar det norske demokratiet

Illustrasjon (c) Bjarne Øymyr, NSD

Før stortingsvalet skal to hundre tusen elevar prøvekøyre demokratiet.

Det nasjonale skulevalet går av stabelen 4. og 5. september, kort tid før det ordinære stortingsvalet (11. september). Ved skulevalet i 2015 deltok ca. 150 000 elevar frå 395 skular.

Mer >>

22/09/16

Hvorfor arkivere data hos NSD?

Det finnes gode grunner til å la NSD ta vare på dine forskningsdata.

Når du leverer dine forskningsdata til NSD, kan du være sikker på at de blir tatt godt vare på og sikret for fremtiden. NSD har i mer enn 40 år vært arkiv for forskningsdata i Norge, og er i dag et av verdens største i sitt slag. Gjennom prosjektet NORDi er NSD nå i full gang med å ruste opp infrastruktur og tjenester som skal gjøre det enklere å finne, bruke og dele data.

Mer >>

22/06/16

NPI – Norsk publiseringsindikator

Illustrasjonsbilde - tidsskrift

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.

Det er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NSD – Norsk senter for forskningsdata som står bak det nye nettstedet – npi.nsd.no

I 2014 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Evalueringen pekte på flere utfordringer knyttet til hvordan arbeidet i Det nasjonale publiseringsutvalget var organisert. Blant annet hvordan nomineringsprosessen gjennomføres i de ulike fagorganene og hvordan informasjon om indikatoren gjøres tilgjengelig. Med det nye nettstedet ønsker UHR, NSD og Det nasjonale publiseringsutvalget å legge forholdene bedre til rette for informasjon, kommunikasjon, større åpenhet og mer transparens knyttet til arbeidet med publiseringsindikatoren.

Mer >>

06/06/16

Alt du vil vite om utdanning

Illustrasjonsbilde - ungdommer utdanning

Hvor mange studerer i utlandet? Hvilke utdanningsinstitusjoner kaprer flest publikasjonspoeng?

Dette er noe av det NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) har svar på. Her finnes et bredt spekter av data og informasjon om den tertiære utdanningssektoren i Norge (universiteter, høyskoler og fagskoler), basert på omfattende innrapportering fra institusjonene.

En oversikt over data finner du HER >>.

I databasen kan du for eksempel finne tilrettelagt informasjon om eksamensresultater og avlagte doktorgrader tilbake til 1986, tall for internasjonalisering i utdanningssektoren og omfattende økonomidata. Datamaterialet er spesielt lagt til rette for å dekke behov innen forvaltning og forskning, men datatilbudet er fritt tilgjengelig for alle.

En rekke rapporter bygger på informasjon fra databasen. Blant disse er Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport for høyere utdanning.

Mer >>

20/04/16

IASSIST 2016: Datafolket samlet i Bergen

IASSIST logo

NSD er vertskap for IASSIST 2016 i Bergen 31. mai til 3. juni 2016: Embracing the ′Data Revolution′: Opportunities and Challenges for Research.

IASSIST-konferansen er en av verdens største samlinger for fagfolk innen datatjenester for samfunnsforskning og tilhørende teknologi. Mer enn 250 deltagere er ventet til Bergen under konferansen.

Konferansen er en unik anledning for kolleger fra hele verden til å møtes og diskutere viktige og aktuelle temaer innenfor fagfeltet.

Årets IASSIST-konferanse er den 42. i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norge. IASSIST har som mål å utvikle internasjonalt samarbeid innenfor samfunnsvitenskapen både teknisk og faglig.

IASSIST 2016

Mer >>

01/03/16

EUs nye personvernlov gir kontinuitet

illustrasjon personvern

Forskningen sikres fortsatt gode vilkår i den nye EU-forordningen for personvern.

EU har i flere år arbeidet med å reformere lovgivningen på personvernområdet. Nå gjenstår bare formelle vedtak i Europaparlamentet og EUs ministerråd før ny lov er på plass. EUs lover og regler for personvern og bruk av personopplysninger i forskning gjelder også i Norge.

– I det store og hele ser forordningen forskervennlig ut. Forordningen varsler om kontinuitet mer en endring for forskningen, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør i NSD.

Mer >>

17/12/15

Fremtidens forskning på deling

Bilde av foredragsholder

Er deling av data bare begynnelsen?

Spørsmålet ble både stilt og besvart under konferansen Deling av data: Policy, etikk og erfaring, som samlet 110 deltakere i Bergen onsdag 14.12.

– Jeg ser på deling av data som et steg på veien. Starten er deling av data, endepunktet er kanskje at man deler alt, så lenge det er mulig i forskningsprosessen, sa programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (Nordforsk), Sverker Holmgren.

- En utrolig mulighet

– Deling av data representerer en utrolig mulighet for forskningen i Norge de neste 10-20 årene. Det er også nødvendig for å løse viktige samfunnsoppgaver, sa direktør ved NSD, Bjørn Henrichsen.

Fra Kunnskapsdepartmentet (KD) og Forskningsrådets side manglet det ikke på forsikringer under konferansen, om at rammeverk for deling av data blir prioritert: Forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsdata skal ferdigstilles til sommeren 2016, i første omgang knyttet til forskningsartikler.

Mer >>

17/11/15

Tema

Data er til for å deles!

Illustrasjonsbilde - konferansesal

Forskningsdata er en felles ressurs for forskningen, «råoljen» i forskningsmaskineriet. Når flere forskere får tilgang til data, styrkes nytten av dataene.

Men hvor enkelt er det å etterleve delingskravet i praksis? Bør forskere dele data med hvem som helst? Er deling av forskningsdata en plikt? Og hva med personvernet?

Dette er utfordringer som tas opp på konferansen som NSD og De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH og NENT) sammen arrangerer i Bergen 14. desember.

– Teknologisk sett blir det stadig lettere å dele forskningsdata. I 2014 vedtok Forskningsrådet for første gang en policy og retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Likevel er det ennå langt igjen før det blir like naturlig å dele data som å publisere forskningsresultater, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør ved NSD.

PROGRAM

Mer >>

20/10/15

Tema

Forskning og personvern

Illustrasjon for tema Personvern

Bruker du personopplysninger i forskning? NSD er ombud for 150 institusjoner i Norge.

Skal du samle inn data om personer? >>

NSD er etter avtale personvernombud for forskning og hjelper institusjonene med å sikre personvern i forskningen. Personvern er en lovbeskyttet menneskerettighet. Bruk av personopplysninger i forsking er regulert av lov. NSD arbeider for å ivareta forskningens behov innenfor de rammene regelverket setter.

Har du kontroll? >>

Det betyr blant annet at forskere og studenter som behandler personopplysninger i arbeidet melder inn sine prosjekter og får de vurdert etter gjeldende lovverk. NSD hjelper med oppfølging ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning. Vi veileder og gir råd til institusjoner, forskere og studenter i spørsmål om personvern.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)