14/06/19

Bedre søk for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Illustrasjonsbilde - ERIH plus

ERIH PLUS er et fagfellevurdert, europeisk register for tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tjenesten søker opp forskning publisert på europeiske språk, og søket er nå utvidet slik at man også får treff på artikler. Les mer >> Mer >>

07/06/19

Norge har blitt node i RDA

Illustrasjon - RDA-noder

RDA – Research Data Alliance – er et åpent, internasjonalt nettverk som arbeider for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. Norge har nå fått innvilget søknad om å være node i nettverket. Mer >>

03/06/19

Undervisningsressurser til Fagfornyelsen

illustrasjonsbilde - Nettside

NSD har utarbeidet seks komplette undervisningsopplegg til bruk for lærere og elever i flere fag. Ressursene legger opp til tverrfaglighet, dybdelæring, digitale ferdigheter og metodekunnskap, og er utviklet i dialog med skoleverket og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Les mer >> Mer >>

16/05/19

Felles modell for dokumentering av metadata

Illustrasjon - CESSDA Metadata Office

I samarbeid med andre europeiske forskningsarkiv har NSD utarbeidet en felles måte å dokumentere metadata for samfunnsvitenskapelig forskning. Dette gjør det enklere å søke i datasett på tvers av landegrenser. Mer >>

08/05/19

KDs gjennomgang av NSD

Bilde av NSD

Arbeidsgruppen som på mandat fra Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennomgått virksomheten til NSD, har nå levert sine anbefalinger til KD. Mer >>

10/04/19

NSDs digitaliseringsprogram

Nytt institusjonsregister som håndterer endring

Eksempler på modeller fra Forvaltningsdatabasen

NSD har utviklet et nytt API-basert institusjonsregister som håndterer endring over tid. Registeret som vil bli brukt av mange ulike tjenester er en hjørnestein i NSDs digitaliseringsprosjekt.

Mer >>

03/04/19

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2018

Publiseringspoeng for univ og høysk 2015-18

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her. Mer >>

26/03/19

Lansering av Rokkan-biografien

rokkan-DS2_3834

Stein Rokkan var en samfunnsforsker og bokorm av rang, som selv mente at hans viktigste bidrag til forskningen var etableringen av NSD. 18. mars ble biografien om Rokkan, som ble initiert av nettopp NSD, lansert. Mer >>

18/03/19

Microdata.no vant personvernprisen

Bilde av prisvinnerne i Datatilsynets kåring

Som en av to finalister i Datatilsynets konkurranse om innebygd personvern, gikk løsningen til NSD og SSB seirende ut.

Juryen trakk i begrunnelsen fram at tilgangen som microdata.no tilbyr forskningsmiljøet er unikt i internasjonal sammenheng. Microdata.no gir umiddelbar tilgang til SSB-data ved hjelp av innebygd personvern.

Mer >>

01/03/19

NSD er blitt CLARIN Knowledge Centre for Research Data

Clarin Knowledge Centre Logo

Som Knowledge Centre skal NSD bidra med ekspertise på datahåndtering og personvern i nettverk for digitale språkressurser.

CLARIN-nettverket er en europeisk infrastruktur til støtte for forskning og undervisning særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)