14/02/20

microdata.no blir gratis ut 2020

microdata_oppslag

Forskningstjenesten microdata.no blir gratis for brukerne i hele 2020. Opprinnelig betalingsstart var 1. april. Nå får brukerne nye ni måneder med kostnadsfri tilgang til SSB-data. Les mer >>

Mer >>

27/01/20

Nye muligheter for forskning på livsløp, aldring og generasjon

Illustrasjon som viser generasjoner

NorLAGs nye forskningsdataportal gjør det lettere for forskere og studenter å få tilgang til omfattende livsløpsdata om helse, omsorg, arbeid, livskvalitet og familierelasjoner.

Mer >>

17/01/20

En datahåndteringsplan som faktisk gir hjelp

Illustrasjon - datahåndtering

God planlegging gir gode data. NSD har nå lansert en ny og smartere DMP, som er interaktiv og gir veiledning basert på informasjonen du gir. Datahåndteringsplanen er fritt tilgjengelig for alle forskere, på alle nivåer og innen alle fagfelt. Mer >>

18/11/19

6 tips for å behandle personopplysninger i forskning

Illustrasjon av personvern (C) NSD

Skal du sende meldeskjema til NSD, eller har du studenter som skal melde inn prosjekt? Her får du seks tips til best mulig benyttelse av denne tjenesten. Mer >>

31/10/19

Nye data fra European Social Survey (ESS)

Europakart som viser tillit i ulike land

Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. Nå er dataene fra undersøkelsen i 2018 fritt tilgjengelig for nedlasting. Spesifikke tema i denne runden er «Justice and Fairness in Europe» og «Timing of Life». Mer >>

16/10/19

#nyedata: høst 2019

Ungdata - ensomhet

Ungdata, Meningsmålingsarkivet og Arbeidskraftundersøkelsen er blant datasamlingene som NSD har tilgjengeliggjort nye data for. Alle dataene er åpent tilgjengelige, enten via bestilling eller analysering online. Mer >>

03/10/19

Hjelp til å håndtere dine forskningsdata

Illustrasjon: Administrasjon vs FAIR, GDPR, Open Science osv

Verktøy som hjelper forskerne å håndtere data i tråd med institusjonens policy og nasjonale føringer, og som hjelper institusjonen med å ha oversikt: Dette skal NSD utvikle i fase to av NORDi-prosjektet. Mer >>

10/09/19

#nyedata: Vår 2019

Grafikk - politisk interesse

Her får du oversikt over nye data til flere store datasamlinger som NSD har mottatt for kuratering og arkivering så langt i 2019. Alle dataene er tilgjengelige, enten via bestilling eller for analysering online. Mer >>

09/09/19

NFR-støtte til å utvikle viktig forskningsinfrastruktur

microdata_oppslag

SSB og NSD får midler til å videreutvikle microdata.no, noe som vil gi verdens mest avanserte formidlingssystem for data til forskning. NSD deltar også i CLARINO, det eneste humaniora-prosjektet som fikk innvilget støtte. Mer >>

10/09/19

Reformers påvirkning på ansattes engasjement

reform-silence

Kan gjentatte strukturreformer føre til at ansatte holder tilbake verdifulle innspill for organisasjonen? Forskning på data fra Sentraladministrasjonsundersøkelsen og Forvaltningsdatabasen tyder på det. Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)