03/10/19

Hjelp til å få kontroll på dine forskningsdata

Illustrasjon: Administrasjon vs FAIR, GDPR, Open Science osv

Verktøy som hjelper forskerne å håndtere data i tråd med institusjonens policy og nasjonale føringer, og som gir administrasjon og ledelse full kontroll over institusjonens forskningsdata: Dette skal NSD utvikle i fase to av NORDi-prosjektet. Mer >>

10/09/19

#nyedata: Få oversikt her

Grafikk - politisk interesse

Her finner du oversikt over nye data i flere store datasamlinger som NSD har mottatt for kuratering og arkivering. Alle dataene er tilgjengelige, enten via bestilling eller for analysering online. Mer >>

10/09/19

Strukturreformers påvirkning på ansattes engasjement

reform-silence

Kan gjentatte strukturreformer føre til at ansatte holder tilbake verdifulle innspill for organisasjonen? Forskning på data fra Sentraladministrasjonsundersøkelsen og Forvaltningsdatabasen tyder på det. Mer >>

09/09/19

NFR-støtte til å utvikle viktig forskningsinfrastruktur

microdata_oppslag

SSB og NSD får midler til å videreutvikle microdata.no, noe som vil gi verdens mest avanserte formidlingssystem for data til forskning. NSD deltar også i CLARINO, det eneste humaniora-prosjektet som fikk innvilget støtte. Mer >>

30/08/19

1 år med ny personvernlov

Personvern-illustrasjon. Foto: Bjarne Øymyr, NSD

20. juli 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Hvordan har dette påvirket norsk forskning, og hvordan skal forskerne forholde seg til NSD etter lovendringen? Mer >>

04/09/19

Skolevalg 2019

skolevalg-landsoversikt

MDG og Venstre kraftig fram – Ap, Høyre og Frp tilbake

Mens Miljøpartiet De Grønne og Venstre har den største økningen i oppslutning, taper de tradisjonelt største partiene terreng.

Mer >>

27/08/19

Nye data: Valgundersøkelsen 2017

Grafikk - Valgundersøkelsen 2019

Valgundersøkelsen for 2017 er nå tilgjengelig. Det har vært gjennomført valgundersøkelser ved valg og folkeavstemninger siden 1957, og dataene kan analyseres online eller bestilles for forskningsformål. Mer >>

26/08/19

Skolevalg: Demokratiopplæring og datainnsamling i 30 år

Skolevalg 1997-2017. Grafikk - Miljøspørsmål

Rundt 195 000 elever fra nærmere 400 videregående skoler er påmeldt til årets skolevalg, som NSD arrangerer på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolevalget gir oss unike data om ungdoms politiske preferanser. Mer >>

12/08/19

Rolf Halse valgt til medlem av DOAJ Advisory Board

Rolf Hasle, NSD

DOAJ – Directory of Open Access Journals – er den ledende indeksen for fagfellevurderte og åpne tidsskrift av god kvalitet. Spesialrådgiver ved NSD, Rolf Halse, ble stemt fram til vervet av medlemsorganisasjonene selv. Mer >>

03/07/19

NSDs API gir integrasjon med sektoren

Figur: NSDs API

I snart 50 år har NSD arkivert og tilgjengeliggjort forskningsdata for forskningsmiljøene. Gjennom NORDi-prosjektet fornyer vi vår infrastruktur knyttet til arkivering og publisering av forskningsdata. Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)