12/08/19

Rolf Halse valgt til medlem av DOAJ Advisory Board

Rolf Hasle, NSD

DOAJ – Directory of Open Access Journals – er den ledende indeksen for fagfellevurderte og åpne tidsskrift av god kvalitet. Spesialrådgiver ved NSD, Rolf Halse, ble stemt fram av medlemsorganisasjonene i konkurranse med flere andre godt kvalifiserte søkere til vervet. Mer >>

03/07/19

NSDs API gir integrasjon med sektoren

Figur: NSDs API

I snart 50 år har NSD arkivert og tilgjengeliggjort forskningsdata for forskningsmiljøene. Gjennom NORDi-prosjektet fornyer vi vår infrastruktur knyttet til arkivering og publisering av forskningsdata. Mer >>

03/07/19

Nye publiseringskanaler i Kanalregisteret

Illustrasjon: bøker/publikasjoner

Over 400 personer har foreslått tidsskrifter for vurdering til kanalregisteret på nivå 1. Etter vedtak i arbeidsmøtet i juni 2019 inneholder registeret nå 26.717 tellende tidsskrifter og 1 665 tellende forlag.

Mer >>

14/06/19

Bedre søk for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Illustrasjonsbilde - ERIH plus

ERIH PLUS er et fagfellevurdert, europeisk register for tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tjenesten søker opp forskning publisert på europeiske språk, og søket er nå utvidet slik at man også får treff på artikler. Les mer >> Mer >>

07/06/19

Norge har blitt node i RDA

Illustrasjon - RDA-noder

RDA – Research Data Alliance – er et åpent, internasjonalt nettverk som arbeider for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. Norge har nå fått innvilget søknad om å være node i nettverket. Mer >>

03/06/19

Undervisningsressurser til Fagfornyelsen

illustrasjonsbilde - Nettside

NSD har utarbeidet seks komplette undervisningsopplegg til bruk for lærere og elever i flere fag. Ressursene legger opp til tverrfaglighet, dybdelæring, digitale ferdigheter og metodekunnskap, og er utviklet i dialog med skoleverket og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Les mer >> Mer >>

16/05/19

Felles modell for dokumentering av metadata

Illustrasjon - CESSDA Metadata Office

I samarbeid med andre europeiske forskningsarkiv har NSD utarbeidet en felles måte å dokumentere metadata for samfunnsvitenskapelig forskning. Dette gjør det enklere å søke i datasett på tvers av landegrenser. Mer >>

08/05/19

KDs gjennomgang av NSD

Bilde av NSD

Arbeidsgruppen som på mandat fra Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennomgått virksomheten til NSD, har nå levert sine anbefalinger til KD. Mer >>

10/04/19

NSDs digitaliseringsprogram

Nytt institusjonsregister som håndterer endring

Eksempler på modeller fra Forvaltningsdatabasen

NSD har utviklet et nytt API-basert institusjonsregister som håndterer endring over tid. Registeret som vil bli brukt av mange ulike tjenester er en hjørnestein i NSDs digitaliseringsprosjekt.

Mer >>

03/04/19

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2018

Publiseringspoeng for univ og høysk 2015-18

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her. Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)