10/04/19

NSDs digitaliseringsprogram

Nytt institusjonsregister som håndterer endring

Eksempel på modeller fra Forvaltningsdatabasen

NSD har utviklet et nytt API-basert institusjonsregister som håndterer endring over tid. Registeret som vil bli brukt av mange ulike tjenester er en hjørnestein i NSDs digitaliseringsprosjekt.

Mer >>

03/04/19

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2018

Publiseringspoeng for univ og høysk 2015-18

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her. Mer >>

26/03/19

Lansering av Rokkan-biografien

rokkan-DS2_3834

Stein Rokkan var en samfunnsforsker og bokorm av rang, som selv mente at hans viktigste bidrag til forskningen var etableringen av NSD. 18. mars ble biografien om Rokkan, som ble initiert av nettopp NSD, lansert. Mer >>

18/03/19

Microdata.no vant personvernprisen

Bilde av prisvinnerne - microdata.no Foto: Datatilsynet

Fra venstre Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet, Svein Johansen fra SSB, og Atle Alvheim og Ørnulf Risnes fra NSD. Foto: Datatilsynet

Som en av to finalister i Datatilsynets konkurranse om innebygd personvern, gikk løsningen til NSD og SSB seirende ut.

Juryen trakk i begrunnelsen fram at tilgangen som microdata.no tilbyr forskningsmiljøet er unikt i internasjonal sammenheng. Microdata.no gir umiddelbar tilgang til SSB-data ved hjelp av innebygd personvern.

Mer >>

01/03/19

NSD er blitt CLARIN Knowledge Centre for Research Data

Clarin Knowledge Centre Logo

Som Knowledge Centre skal NSD bidra med ekspertise på datahåndtering og personvern i nettverk for digitale språkressurser.

CLARIN-nettverket er en europeisk infrastruktur til støtte for forskning og undervisning særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Mer >>

15/02/19

Utvikling av en europeisk skytjeneste for forskningsdata

sshoc-ill

Som en av 47 organisasjoner fra hele Europa skal NSD bidra til å utvikle en åpen skyløsning for forskningsdata i prosjektet SSHOC.

SSHOC – The Social Science and Humanities Open Science Cloud Project – har som mål å koble sammen både ny og eksisterende infrastruktur knyttet til de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagene. Den åpne skyløsningen inngår i den større målsetningen om å etablere en åpen europeisk forskningssky – EOSC.

Mer >>

18/01/19

PERSONVERN: Nytt Meldingsarkiv med protokoll

Illustrasjon - Person ved datamaskin

NSD lanserer nå et nytt Meldingsarkiv, som gir institusjoner oversikt over prosjekter som behandler personopplysninger.

Forskere og studenter som samler inn data med personopplysninger kunne sist sommer ta i bruk NSDs nye meldeskjema som oppfyller kravene til den nye personvernforordningen (GDPR).

Mer >>

30/11/18

Ny mønsteravtale for personverntjenester i forskning

Mønsteravtalen for personverntjenester i forskning mellom NSD og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er nå revidert.

Formålet med avtalen er at NSD skal bistå universitetene og høyskolene med å sikre og påvise at behandling av personopplysninger til forskningsformål skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

Mer >>

18/10/18

DBH har fått API

Som et ledd i fornying av NSDs infrastruktur har DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) nå fått API. Det gjør det mulig å hente ut data maskinelt til andre systemer.

Mer >>

22/09/18

Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata

microdata_oppslag

Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet.

Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

Det er ny norsk teknologi, utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB, som nå gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)